dinsdag 4 november 2008
Rondetafel gesprek - Thema: ICT-Oursourcing

Zoals jullie zien komen er nog steeds verslagen en indrukken binnen van de studiereis van de vorige week. Daarmee blijft dit weblog van veel waarde. Goed om te weten dat je alle biijdragen hier kunt blijven gebruiken als informatie, bijvoorbeeld om te delen met collega's. We houden de site namelijk gewoon "in de lucht"!
Hieronder een bijdrage van Theo Koolen.

Dr. Bert Melief van M&I Partners, adviseur voor management en informatie was gespreksleider en stelde het thema 'ICT-Outsourcing' aan de hand van een zevental vragen aan de orde:

 • Wat is outsourcing?
 • Regie
  - hoe moet de regie verlopen in de beheersfase
  - contract management
 • Vraagbundeling & vraagarticulatie binnen de onderwijsorganisatie
 • Commodities
  (Algemene <--> versus <--> specifieke programma's)
 • Kosten & baten analyse
 • Fasering
 • Innovatief vermogen

Aan de hand van de vraag: 'Hoe bepaal je het kritische punt?', m.a.w. wanneer moet je besluiten over te gaan tot outsourcing is de discussie gestart.
Praktijkvoorbeelden van kennisinstellingen die eerder besloten hebben over te gaan tot outsourcing hebben de discussie verder versterkt.

De aanwezigen waren het redelijk snel met elkaar eens dat outsourcing van ICT geen optie is.
De kennisinstellingen moeten zorgen voor:

 • eigen expertise op het terrein van ICT en onderwijs & beheer;
 • zorg voor voldoende kritische massa om de expertise te behouden en voldoende te laten functioneren;
 • zorg als kennisinstelling dat je zelf de regie in handen houdt;
 • werk aan een sterke verbinding van de ICT afdeling met onderwijsontwikkeling en de afdeling beheer & informatievoorziening.

Alleen dan kun je als kennisinstelling ook de ontwikkeling volgen, beleid formuleren en advies vragen.

Bij outsourcing mis je de kennis, maakt je kwetsbaar en word je volledig afhankelijk van externe partijen.

Innovaties zullen beter verlopen wanneer je de expertise zelf in huis hebt.

Voor specifieke (beheers)programma's is het wellicht wel gewenst hier externe expertise in te schakelen en te hosten.

Theo Koolen

Een reactie plaatsen

<< Startpagina