donderdag 30 oktober 2008
weblog van ROC Eindhoven
ook de deelnemers van ROC Eindhoven houden een eigen weblog bij waar ze uitgebreid verslag doen van de studiereis. Hieronder een uitgebreid verslag van de eerste conferentiedag die uiteraard ook op hun eigen weblog te lezen is.

Eerst registreren, de jongens achter de logistiek hebben goed begrepen hoe je dit voor grote groepen mensen organiseert. Zelf je data nog eens checken, na een akkoord automatisch printen bij de medewerker die de ID controle doet en een basisset uitreikt. In en erg grote hal kan ieder op z’n gemak de aanvullende spullen naar keuze ophalen.
We hebben met onze groep afgesproken dat we zoveel mogelijk de weblog gebruiken om informatie te delen. Met onze achterban maar ook met andere congresgangers. Wellicht kunnen meerdere ROC’s in de toekomst op deze wijze de wisdom of crowds inzetten. (merk dat ze bij ROC van Amsterdam en ROC Flevoland dit al begrepen hebben)

1. Keynote: The unique human brain; clues from neurology.
prof. V.S. Ramachandran, directeur van the center of brain and cognition, University of San Diego, California
Een populair-wetenschappelijk verhaal over de uniciteit van de menselijke hersenen.De connecties in de hersenen zijn niet vast en vesrspringen op basis van de prikkels die ze binnenkrijgen. Doorgronden van bekende ‘ hersendefecten’ en neurologische afwijkingen kan inzicht geven in het daadwerkelijk functioneren van de hersenen. Fantoompijn bijvoorbeeld, pijn aan niet meer aanwezige, geamputeerde ledematen, is een bekend probleem. Door met spiegels te suggereren dat de nog aanwezige ledemaat de geamputeerde ledemaat voorstelt wordt een visuele prikkel naar de hersenen gezonden die de verkramping van de afgesneden zenuwen opheft.Onderzoek naar het assioceren van geluid en getallen met kleuren, synesthesia genaamd, biedt aanknopingspunten om te komen tot echt begrip van hoogwaardige hersenfuncties zoals abstracties en metaforen. Het is evident wat meer begrip van deze hoogwaardige hersenfuncties zou kunnen betekenen voor het onderwijs.

2: Complete online Class
Chuck Sorcabal; San Antonio Community college, Walnut, California
Inhoud: Sturing van de cursus , live web conferencing en multimedia gemaakt door docenten.
Presentator heeft 6 jaar ervaring in on-line learning op gebied wiskunde. Zijn motto is dat je door eenvoud en gegarandeerde persoonlijke ondersteuning goed on-line learning kunt bedrijven.
Gebruikte pakketten; ELO: Blackboard, web conferencing : Nettutor, cursus materiaal: Coursecompass en voor de movies: Screenwatch. Via het pakket link systems is een worldwide white board te gebruiken.Een live sessie webconferencing volgt. Met collega in Los Angeles is er een kort overleg. Een schermafdruk plakt hij eenvoudig in een gedeeld scherm. Verder overleg met collega uit LA volgt.
Gebruikt platform voor spraak is flash ondersteund via een macromedia flahcommunications server. VOIP / flash (volgens spreker 250 $ eenmalig bedrag). Aanpak is Spartaans en goedkoop, verder eenvoudig in het gebruik.
Het is zinnig om later te onderzoeken of dit pakket in het Nederlands te verkrijgen is. Spreker geeft aan dat het veel goedkoper is dan vergelijkbaar pakket Elluminate. Programma is erg basaal van opzet. Gebruik van screenwatch is met name aan te bevelen vanwege de lage serverbelasting. Het loopt via een windows media server. Maken van eenvoudige multimedia is mogelijk met het pakket “smart notebook”. De op deze wijze ontstane data kan middels screenwatch uitgeserveerd worden.
Zoals eerder vermeld is het belangrijkste item bij on-line leren de persoonlijke aandacht en communicatie. Om on-line learning als extra geldstroom binnen het BVE veld in te richten dient men daar met name oog voor te hebben.
Niet de focus zetten op technische fratsen. Keep it simple!

3. Distant Learning: The addition of Rich Media and an assessment of Outcomes
Tracey Chapman, executive director eLearning, Creighton UniversityDe presentatie gaat over het invoeren van distant learning binnen de studie Farmacie van Creighton University. Dit is uniek. Binnen dit vakgebied in de VS werd distant-learning nog niet eerder toegepast.De presentatie startte met enkele welbekende risico’s van distant learning zoals isolement van de student, kleine scope op het vakgebied, weinig intellectuele interacties. Creighton University heeft duidelijke uitgangspunten rond ict in onderwijs. Een punt wat eruit springt en ook binnen ROC Eindhoven wordt onderschreven is dat ict gebruik in volledige harmonie moet zijn met de uitgangspunten van het primaire proces en de missie en strategie van de instelling. Bovendien ligt de crux bij de medewerkers. De techniek volgt altijd.
Op basis van experimenten met afstandsonderwijs heeft de Creighton University een groot aantal data verzameld. Na interpretatie van deze data werd duidelijk dat aan succesvolle faculteitsbrede inzet van afstandonderwijs binnen de opleiding farmacie de volgende beslissingsmatrix ten grondslag ligt:
 • Audio
 • Video/data
 • Video-instructeur
 • Automatische synchronisatie geluid-beeld
 • Automatische start van live video-colleges
 • Windows Media
 • Aanbod op verschillende stream-snelheden
 • Mate van onzichtbaarheid van apparatuur benodigd voor distant learning

Het proces van de inhoudelijke keuzes voor afstandsonderwijs binnen de opleiding farmacie van Creighton University werd verder niet toegelicht, de lezing zoomde duidelijk in op de technische aspecten.De problemen die tot nu toe optraden waren vrijwel zonder capaciteits- en betrouwbaarheidsproblemen van netwerk en servers. Iets wat niemand die bij majeure ict-in-onderwijsprojecten betrokken is, vreemd in de oren zal klinken.In de beginfase werd de content nog laagwaardig aangeboden, in de vorm van documenten en grote, lineaire videobestanden. Volgens de spreekster zowel op technische als inhoudelijke gronden.
Dit zien we bij ROC Eindhoven ook bij het initiële gebruik van Fronter.In de vervolgfase zal dit op hoogwaardige en sophisticated wijze kan gebeuren. De beslissingsmatrix geeft hier de technische richting voor aan. Hoe content inhoudelijk/onderwijskundig het best digitaal toegankelijk kan worden gemaakt is een uitdagend vraagstuk waar wij ook druk doende mee zijn. Helaas werd hier niet op in gegaan…

4. Fostering Learning in the Networked World: The Cyberlearning Opportunity and Challenge
Christine L. Borgman
In deze inleiding is een rapport gepresenteerd van de National Foudation Task Force on Cyberlearning. Aan de orde is geweest:

 1. Wat is cyberlearning
 2. Waarom is het belangrijk
 3. Waarom juist nu
 4. De uitdagingen voor de task force
 5. Aanbevelingen.

De commissie ziet cyberlearning als: ‘learning that is mediated by networked computing and communications technologies.
De onderstaande schets van de student in 2015 geeft antwoord op de volgende drie vragen:
Imagine a freshman college student in the year 2015. She has grown up in a world where learning is as accessible through technologies at home as it is in the classroom, and digital content is as real to her as paper, lab equipment, or textbooks. In high school, she and her classmates engaged in creative problem-solving activities by manipulating simulations in a virtual laboratory or by downloading and analyzing visualizations of real-time data from remote sensors. Away from the classroom, she has had seamless access to school materials and homework assignments using inexpensive mobile technologies. She continues to collaborate with her classmates in virtual environments that allow not only social interaction with each other but also rich connections with a wealth of supplementary content. Her teacher has tracked her progress over the course of a lesson plan and compared her performance across a lifelong digital portfolio, making note of areas that need additional attention through personalized assignments and alerting parents to specific concerns. What makes this possible is cyberlearning, the use of networked computing and communications technologies to support learning. Cyberlearning has the potential to transform education by enabling customized interaction with diverse learning materials on any topic, from anthropology to zoology. Todays students already enter the university with high expectations for the use of technology in their learning and for maintaining relationships with their high school classmates, wherever they may have scattered for college or career. The educational system must respond dynamically to prepare our population for the complex, evolving, global challenges of the 21st century. Advances in technology are poised to meet these educational demands. Cyberlearning offers new learning and educational approaches and the possibility of redistributing learning experiences over time and space, beyond the classroom and throughout a lifetime.
http://hosted.mediasite.com/hosted5/Viewer/?peid=8886aafee0a444bca4f5acdb063dbd0a

De (niet echt opzienbarende) aanbevelingen van de Task Force zijn:

 1. Bouw een levende ‘cyberlearning’ omgeving (laat best practises zien, werf talent op dit gebied, promoot samenwerking )
 2. Installeer een platform waarin kennis en ervaring gedeeld wordt. Dit platform moet ondersteund worden en er moet hulp komen van experts. Bestaande platforms zijn: NSDL, ITEST
 3. Benut de ‘ transformative power’ van technologie:
 4. Promoot open ‘ educational resources’ (idee om over door te praten) : pleidooi om content open te stellen voor andere scholen en projecten te satarten . Met de kwaliteit van de content wordt volgens de spreekster als volgt van zelf goed: ‘ good stuff bubbles to the top’.
 5. Projecten blijven sponsoren.
  Het volledige rapport is via de volgende link te downloaden: http://www.nsf.gov/pubs/2008/nsf08204/nsf08204.pdf

5. Does Technology Impact Students Success?
Brian K. Baker; Timothy Murphy, Montgomery college
Een presentatie van een onderzoek op welke wijze IT bijdraagt aan het succes van de student. Een onderzoek gebaseerd op de kenmerken van “Generatie Einstein”, de zogenaamde multitasking studenten met meerdere emailadressen. Minder bedreven studenten staan al bij het begin van de studie op achterstand. De nieuwe generatie studenten is gericht op individueel studeren gericht op het gebruik van alle technologische mogelijkheden. Doelen van de individuele (Amerikaanse) student:

 • Stay connected, 24/7 communication.
 • Stay in Control
 • Continuing access to information, learning by computer

Er is een verband gevonden tussen sociale herkomst, opleidingsniveau en sexe. Bepaalde groeperingen zijn beduidend minder ingevoerd in het gebruik van nieuwe technologie. In het onderzoek is aangetoond dat naarmate de studenten jonger zijn de computervaardigheden groter worden.
Aanbevelingen om de toegankelijkheid te vergroten is bij aanvang van de studie de IT-vaardigheden te onderzoeken (bij de intake) en de toegankelijkheid te vergroten voor de minder bedreven studenten d.m.v. cursussen. Afstemmen op “special needs of de students”.
Tevens wordt aanbevolen in het onderwijs vaker gaming en implementatie in skilllabs toe te passen.

6. Distance Learning: Judging the Impact of Rich Media Classroom Activities
Tracy Chapman, Alyne Wize, Creighton University
Een presentatie van een implementatie traject van een systeem waarmee studenten op afstand kennis kunnen nemen van de inhoud van een gegeven college.
Het doel was afstandleren mogelijk te maken met studenten die toch graag een uitleg van een docent willen hebben. Het systeem voorziet in een automatisch gemaakte opname van een college, 3 minuten voor aanvang tot 3 minuten na afloop worden alle docentactiviteiten geregistreerd. 12 minuten na afloop van het college is de opname beschikbaar op internet voor de studenten die ingeschreven hebben voor afstandsleren.Er zijn twee collegezalen ingericht met opname apparatuur en alle docenten hebben training gehad.
Opbrengst:
Betere colleges, docenten bekijken achteraf hun les en leren daarvan, intercollegiale ondersteuning,
Het uitwisselen van goede presentaties,
Registreren van gastcolleges
Het kan gebruikt worden bij studiekeuze, pr-activiteiten etc.
Het helpt de non-verbale aanwijzingen van de instructeur /docent zichtbaar te maken
Nadelen:
angst dat studenten niet meer naar de less gaan
angst dat opnamen gebruikt kunnen worden voor functioneren / beoordelen.
angst dat een fout gemaakt wordt in de les en dat collega’s dat zien.

Elk jaar worden nieuwe opnamen gemaakt om de ontwikkeling van de inhoud van het onderwijs niet te blokkeren.

7. The Global Classroom: Integrated Approaches to Sustainable Development Practice
Rob Garfield Columbia University
Twaalf onderwijsinstellingen in 5 continenten werken samen in een onderwijsprogramma. Cultuur verschillen worden benut om het programma inhoudelijk te verrijken. Er wordt gewerkt volgens het principe van de ‘global classroom’.Uitgangspunten van de global classroom zijn:1. er zijn live of taped colleges2. er is een gemeenschappelijke syllabus3. de zijn wekelijk live discussies tussen de studenten4. er wordt gewerkt aan gemeenschappelijke integrale opdrachten
Meer informatie is te vinden op: http://ccnmtl.columbia.edu/projects/globalclassroom/

Naast verslaglegging van lezingen is er bij diverse commerciële standhouders geshopt. Heb in een on-line presentation van Elluminate gezeten. Heb verder gesproken met werknemers van diverse firma’s. Voor Cor Konings was het gebruik van een smartboard voorzien van de laatste mogelijkheden een openbaring. Deze pdf geeft een beeld van de mogelijkheden.

Vanavond een gezamenlijk diner met alle CVI congresgangers in the Boston Lobster Feast. Het lijkt me een gezellige aangelegenheid om mee te mogen maken.

Willem van Dinther

Een reactie plaatsen

<< Startpagina