<body>
donderdag 26 maart 2009

Titels zeggen niet alles...

Soms wekken titels meer verwachtingen dan presentatoren waar kunnen maken. Dat maakt het verhaal op zichzelf nog niet slecht maar het geeft (een deel van) het publiek niet het antwoord op vragen waarmee ze naar de presentatie kwamen.

Michael van de Wetering van Kennisnet probeerde in zijn verhaal over 'Flexibel Onderwijs en Digitale Identiteit' de relatie tussen deze twee thema’s te leggen. In de kern werd een prima verhaal neergezet. Met digitale identiteit wordt in elk geval iets heel anders bedoeld dan een virtuele identiteit in een webomgeving als SecondLife. En met een leuk filmpje werd even de toon gezet.
Met digitale identiteit wordt de identiteit van een persoon bedoeld waarmee informatie over die persoon beschikbaar wordt gesteld aan anderen of andere systemen. Zo kan aan de hand van een creditcardnummer aan een ander worden doorgegeven, dat iemand kredietwaardig is, of beschikt over bepaalde toegangsrechten of nog andere zaken.
In het onderwijs wordt informatie over een individuele student over steeds meer systemen verdeeld en met steeds meer mensen gedeeld. Vroeger was het de juf voor de klas, die het allemaal in een schriftje noteerde. Inmiddels hebben tal van personen en instanties via allerlei verschillende systemen behoefte aan of toegang tot informatie over een leerling. Dat stelt eisen aan de manier waarop met die identiteit wordt omgegaan. In elk geval zal de informatie achter de identiteit beveiligd moeten zijn en moet de persoon in kwestie zeggenschap hebben over wat er met die informatie gebeurt.
Voor mensen, die nu juist op zoek waren naar wat dat betekent voor het organiseren van flexibel onderwijs of naar oplossingen om die digitale identiteit als onderwijsorganisatie nou eens goed te kunnen regelen, hield het verhaal eigenlijk te snel op.

Ook het verhaal van Edvard Houtkoop van Rovict over Onderwijslogistiek maakte het niet helemaal waar. Aardige discussies, een definitie met een accent op het belang bij informatie bij onderwijslogistiek (zoals het hoort), een slimme combinatie van enkele modellen (7-S, Rik Maes) tot een nieuw model... Maar ook daar bleef het hangen en kregen de bezoekers niet het gevoel dat een antwoord gegeven werd op hun leervraag.

Wat dat betreft is zo'n conferentie net echt onderwijs, niet waar?

Labels: , ,

OpenID mww reageerde op 31 maart 2009 13:56

Hoi Jef,

Dank voor je feedback op mijn verhaal. Ik begrijp je kanttekening denk ik, want hoe maak je zo'n thema 'Digitale Identiteit' concreet binnen de instelling?
Enerzijds schiet daar mijn kennis van het interne systeem van een instelling wellicht te kort, hoewel ik het academisch onderwijs van binnen wel ken. De risico's van generaliseren zijn echter altijd groot.

Anderzijds heb ik in mijn verhaal geprobeerd duidelijk aan te geven dat DE oplossing er niet is. Netzomin als flexibel onderwijs zo gemakkelijk te duiden is. Van belang hier is om een doel te stellen, wellicht met kaders in de vorm van architectuur uitgangspunten. Vervolgens moet die Digitale Identiteit project voor project invulling krijgen en in kleine stappen kom je dichterbij het doel.

Ik heb in mijn presentatie ook aangegeven dat er drie essentiele randvoorwaarden zijn:
- de gebruiker als centraal uitgangspunt, ook en juist bij leerling en docent als gebruiker van dergelijke systemen, ontwerp mensvriendelijke systemen de gemakkelijk in het gebruik zijn;
- slim beleid m.b.t. toegang tot informatie, wie heeft wanneer, hoe lang en tot welke informatie toegang nodig, vermijd de pavlov reflex om bij elk incident zwaardere beveiliging in te richten, dat werkt averechts, mensen begrijpen er niets meer van en maken nog sneller vergissingen (menselijk falen is vrijwel altijd de oorzaak van incicenten);
- accepteren dat de oplossing voor deze uitdaging ALLEEN kan worden gerealiseerd in samenwerking met anderen, de leerling op maat kunnen bedienen betekent breder naar die persoon kijken dan alleen binnen jouw sectie, of binnen jouw instelling, onderwijs is onderdeel van een grotere jeugdzorgketen.

En hoewel dat wellicht algemeen klinkt zijn dat de checkpunten die je per project zullen doen inzien of je op het juiste pad bent richting het doel, of dat je er juist van wegbeweegt.

Hartelijke Groet,
Michael van Wetering

P.S. M.b.t. je slotopmerking, ik huldig altijd het principe dat je de lerende meestal niet helpt door haar/hem het antwoord te geven ;-) Dat antwoord zelf zoeken is de meest waardevolle leerervaring 7*->=


m.vanwetering@kennisnet.nl
Zie voor een toelichting en de presentatie op http://mikes.typepad.com/fortytwo

 

Een reactie plaatsen

<< Startpagina


vraag info over deze reis
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing items in a set called Netwerken. Make your own badge here.