<body>
zaterdag 28 maart 2009

Mijn samenvattende terugblik

Ik heb weer met genoegen deelgenomen aan de tweejaarlijkse managementconferentie van het
Consortium voor Innovatie. Als ik een conferentie bijwoon, wil ik altijd zo veel mogelijk sessies bijwonen. Ook dit keer. Ik moet zeggen: geen enkele sessie, die ik heb bezocht, vond ik tegen vallen. Ik ben toch niet te kritiekloos?


 • De keynote van Sandy Shugart was origineel van aard, en heeft mij aan het denken gezet. Ik ben het niet eens met zijn analyse, maar dat hoeft ook niet.

 • 101 manieren om in de puree te geraken zette tips voor effectieve communicatiestrategieën voor onderwijsmanagers nog eens op een rij.

 • In De innovatiemanager als snelbinder deelden de aanwezigen zinvolle inzichten met elkaar over verschillende aanpakken van onderwijsvernieuwingsprocessen.

 • Ik heb een aantal sessies bijgewoond over het organiseren van meer keuzevrijheid binnen CGO. Een sessie van ROC Nijmegen illustreerde dat het ontwikkelen van keuzeaanbod niet ingewikkeld hoeft te zijn, maar dat je dit wel goed moet inbedden in je curriculum. De ballenbak in de praktijk liet zien hoe je een concept van flexibilisering in de praktijk kunt brengen, hoe dit organisatorisch vorm kan krijgen, en welke 'leerpunten' hierbij naar voren kunnen komen.

 • In de eigen sessie hebben Leon Simons-Heldens en ik laten zien hoe je de plateauplanning
  kunt gebruiken als instrument om een innovatie in al z'n aspecten vorm te geven, èn om hierover verantwoording af te leggen. Met de aanwezigen hebben we ook de voordelen en beperkingen verkend.
  Een sessie, waar we zelf ook veel aan hebben gehad.

 • In een sessie van MBO 2010 kwam eindelijk waardering naar voren voor vormen van informeel-collectief leren, in relatie tot professionalisering van onderwijsgevenden.

 • Met plezier heb ik een sessie bijgewoond van ROC Zadkine, die leerlingen inzetten bij de begeleiding van andere leerlingen (peer assisted learning). Een eenvoudige, goedkope en effectieve manier om uitval te voorkomen.

 • Het afsluitende debat met Staf Depla vond ik wat tegenvallen. Maar dat heb ik eigenlijk altijd met afsluitende debatten.

En verder heb ik me vermaakt met het getwitter (er zijn in totaal honderden berichten geschreven), met de gesprekken tijdens het diner, de borrel, de lunch, en tussendoor. Dat laatste heb ik onvoldoende gedaan, vind ik. Er waren verschillende mensen die ik tijdens het congres niet heb gesproken (terwijl ik dat wel wilde), of mensen die ik maar héél even heb kunnen spreken. En dat tijdens een conferentie over 'netwerken'. Dat komt overigens niet door het getwitter of geblog, maar vooral omdat ik eigenlijk nooit een sessie laat schieten.

Het avondprogramma heb ik overigens wel gelaten voor wat het was, omdat ik op dag 1 persé een blogbericht wilde plaatsen.

Tot slot wil ik graag de organisatie van deze conferentie danken. Daarbij gaat het om de harde kern van het projectbureau (Addy, Annemarie, Ellen, Kimmely), Willem, de programmacommissie, de leerlingen die hebben meegewerkt (en hun begeleiders), de stuurgroep van het congres en alle andere mensen achter de schermen. Zij verdienen inderdaad een standbeeld. Wat fijn om hun 'vriend' te zijn ;-).Foto: Ellen Elemans

Een reactie plaatsen

<< Startpagina


vraag info over deze reis
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing items in a set called Netwerken. Make your own badge here.