<body>
donderdag 26 maart 2009

FlexCollege

Het FlexCollege is een workshoptraject van Kennisnet en MBO2010 dat is ontwikkeld om onderwijsinstellingen te helpen bij het denk- en ontwikkelproces met betrekking tot flexibilisering. Het traject is opgezet rondom een computersimulatie van een flexibele MBO-instelling. De publicatie 'Flexibiliseren als randvoorwaarde' van Kennisnet heeft gediend als startpunt voor het ontwikkelen van dit traject.
In een presentatie werd het concept uiteengezet en werden de ervaringen van o.a. het Nova College en het ROC van Amsterdam tegen het licht gehouden.

Ondanks het feit dat de presentatie al op vele conferenties is gegeven, trok het ook nu weer een volle zaal. Tijdens de presentaties ontstonden soms pittige discussies rond de opzet en inhoud van de simulatie en de workshop.

Uit die discussies bleek ook weer duidelijk dat velen zoeken naar oplossingen, een soort kant-en-klaar ontwerp of systeem, terwijl er die er nog helemaal niet zijn. Het workshoptraject biedt een ingang om als instelling afwegingen te kunnen maken op het snijvlak van didactiek en logistiek, tussen effectiviteit (leerrendement) en efficiƫntie (organiseerbaarheid, betaalbaarheid).
Het traject is maatwerk voor de instelling, gaat dus in op leervragen van de instelling. Die kunnen heel divers zijn. Binnen het Nova College heeft het traject inzichten opgeleverd met betrekking tot een nieuw onderwijs administratief systeem en de onderwijscatalogus. Binnen het ROC van Amsterdam heeft het traject een bijdrage geleverd aan een visie op flexibilisering en de uitwerking daarvan in een aantal roc-brede standaarden. Daar wordt nu een vervolg aan gegeven.

Een reactie plaatsen

<< Startpagina


vraag info over deze reis
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing items in a set called Netwerken. Make your own badge here.