Startpagina
vrijdag 28 maart 2008
CGO en Flexibel Leren

CGO vraagt veel van de flexibiliteit van de onderwijsorganisatie. Het gaat daarbij om flexibiliteit die aan de student wordt geboden (meerdere instroommomenten in een jaar, toepassen van EVC) én om flexibiliteit van de organisatie om dat voor elkaar te krijgen (plannen en organiseren).In het project Flexibel Leren van Kennisnet en ROC-i-partners is onderzocht wat er bij komt kijken om dat voor elkaar te krijgen.
In het tweede deel van het project wordt er gewerkt aan een computersimulatie van een flexibele leerorganisatie. Daarvoor wordt momenteel een simulatie die al bestond voor het HBO omgebouwd naar het MBO. De oorspronkelijke simulatie is opgezet door Ad Schellekens in zijn promotieonderzoek bij de OU en gebouwd door TU Delft. Schellekens is nu ook betrokken bij de nieuwe MBO-versie. De bedoeling is dat de simulatie een rol gaat spelen in een workshoptraject rondom onderwijslogistiek dat door MBO2010 in het programma van de Herontwerpschool zal worden opgenomen.
In een presentatie op de conferentie Design4all gingen Marjan Frijns en Kees van Rossenberg nader in op het traject. Daarbij werd udielijke, dat het realiseren van de simulatie nog niet helemaal van een leien dakje gaat. De materie is dan ook bijzonder complex. Daardoor duurt het enerzijds wat langer om de simulatie te realiseren maar blijkt anderzijds in de praktijk dat het lastig is om de uitkomsten te interpreteren. Kennisnet gaat de komende weken heel hard aan de slag om vanuit het onderliggende onderwijsmodel de uitkomsten overzichtelijk te kunnen presenteren. Daarbij moeten de consequenties in termen van doorlooptijd voor de student, inzet van personeel, gebruik van ruimtes, enzovoorts, op een simpele manier inzichtelijk worden gemaakt wanneer een onderwijsinstelling kiest voor bepaalde aspecten van een flexibele organisatie.

Alles bij elkaar een heel spannend traject waar we binnenkort meer van horen.

Labels: , , ,


donderdag 27 maart 2008
Leren van een conferentie
Je leert niet alleen van de presentaties en de ontmoetingen tijdens zo'n conferentie. Ik ben ooit geïnspireerd door het boekje Freakonomics van Steven Levitt en Stephen Dubner. In dat boek gaan de auteurs op zoek naar het echte antwoord op een aantal vragen door er eens wat statistieken op los te laten. Door ook eens op die manier te kijken naar het programma kun je een aantal zaken afleiden natuurlijk. Het is, dat ik me dit vanmorgen in mijn hotelkamer realiseerde anders had ik eens wat programmaboekjes van verschillende jaren naast elkaar gelegd om eens wat trends te proberen te ontdekken. Volgende keer beter, zullen we maar zeggen (misschien een idee voor de organisatoren van de volgende conferentie!).

Wat me tijdens deze editie van de conferentie opvalt, is het grote aantal presentaties waarin op het meten en registreren van competenties met een of andere tool wordt besproken. Ook Frans Thijssen van de Leijgraaf was dat opgevallen, hij kwam in totaal op 36 presentaties. Frans en ik hebben een hele tijd geleden al eens met Kennisnet gesproken over dit fenomeen. Het is duidelijk een hot topic. We moeten ons met zijn allen natuurlijk wel afvragen of het slim is om weer op een hele hoop plekken dit wiel moeten gaan zitten uitvinden. Hoewel… "We are smarter then me". Als we de grote gemene deler van al die tools nou eens tegen het licht zouden houden, zou daar dan niet een concept uit komen waarmee competenties goed in gemeten en geregistreerd zouden kunnen worden?

Onderwijslogistiek en flexibiliteit is ook zo'n thema dat regelmatig terugkomt. Terwijl daar in voorgaande jaren met een lichtje gezocht moest worden naar presentaties over dat onderwerp. Nou zal dat niemand verwonderen, natuurlijk, ook dit is een hot topic, wat ook bij MBO2010 hoog in het vaandel staat en waar ook de komende tijd veel aandacht aan besteed gaat worden, zowel bij de afzonderlijke onderwijsinstellingen als bij de ondersteunende organisaties en de sector in zijn geheel.
In elk geval is bij een thema als dit duidelijk dat het flexibiliseren van het onderwijs de implementatie van CGO in afzonderlijke opleidingen overstijgt. Opleidingen zullen veel meer dan nu het geval is op elkaar afgestemd moeten worden om flexibiliteit voor de deelnemers te kunnen realiseren.

Labels: , ,