Startpagina
26 november 2006
Programmalijnen

Strategisch beleid

 • sluitende ketens (bredere visie alle partijen in de regio)
 • het managen van externe gerichtheid (van inside out naar outside in)
 • demografische ontwikkelingen in relatie tot ontwikkelingsaanbod
 • onderwijsinstellingen: collega of concurrent
 • bestaan de mbo-opleidingen nog in 2015, of neemt commercie het over?
 • defusering als trend of ROC-Nederland?
 • bestrijding uitval (Lissabon accoord)
 • de regie-functie van bve-land (laat je het je overkomen of neem je de regie in handen)
 • leid je op voor het bedrijfsleven of voor het leven?
 • maatschappelijk verantwoord opleiden, wat is dat? (macro-doelmatigheid)
 • gaat de menselijke maat samen met een grootschalig leerbedrijf?

Human resource management

 • het managen van competenties, hoe doe je dat?
 • van vast naar flexibel personeelsbeleid
 • hoe stuur je de ontwikkeling van het personeel?
 • de competente manager
 • zelfkennis in beeld
 • de resultaten van resultaatverantwoordelijke teams
 • authentiek leiderschap
 • medewerker als ambassadeur
 • managers, van onzichtbaar naar zichtbaar
 • van moeten naar willen

Leiding geven aan onderwijsvernieuwing

 • maak werk van leren
 • echte flexibele leertrajecten
 • sturen op innovatie, kan dat?
 • wat is de rol van de teamleider bij onderwijsvernieuwing?
 • verander je de professional of verander je het onderwijs?
 • van thuiswerk naar schoolwerk (40-urige werkweek)

Onderwijs en arbeidsmarkt

 • hoe anticiperen op economisch-demografische ontwikkelingen
 • hoe houdt het onderwijs de arbeidsmarkt bij?
 • is arbeidsmarktrelevantie nog relevant?
 • levenslang leren versus kort cyclisch werken
 • rol en positie van landelijke kenniscentra?
 • interculturaliteit, het veranderende aanbod aan de arbeidsmarkt

Organisatiebeleid /-verandering

 • ondersteunende diensten (primair vs. secundair proces)
 • de studentklant wordt echt koning
 • interne ontschotting
 • verhouding tussen onderwijskundige flexibilisering en bedrijfsvoering/ bekostiging
 • hoe creatief mogen we zijn?
 • zijn resultaatgerichte kernteams echt verantwoordelijk?
 • welke flux kunnen we aan?

Sturing in onderwijsorganisaties

 • stuurt het instrument het beleid of het beleid het instrument?
 • sturen door allocatie van middelen?
 • sturingsinstrumenten
 • is meten weten?
 • zijn resultaten zaligmakend?

Samenwerking in de beroepskolom (vmbo - mbo - hbo)

 • inhoudelijke samenwerking
 • bestuurlijke samenwerking
 • de consequenties van beroepskolom-denken
 • verticale fusies (fuseren in de kolom)?
 • hoe manage je de samenwerkingsprocessen in de doorstroom vmbo - mbo?
 • is beroepskolom-denken gebaseerd op gelijkwaardigheid?

Programmacommissie:
Instellingen vanuit het hele land zijn vertegenwoordigd in de programmacommissie. De commissie heeft de zorg voor een kwalitatief goed aanbod van de presentaties. Zij beoordeelt de inzendingen aan de hand van vooraf opgestelde criteria.

Een reactie plaatsen

<< Startpagina