Startpagina
21 november 2006
De Managementconferentie
De Managementconferentie voor BVE & VMBO 2007 zal op 21 en 22 maart 2007 in Groningen worden gehouden, met als gastcollege het Noorderpoortcollege. Het thema is "Samenwerking" en zal als rode draad door de conferentie lopen, zowel inhoudelijk als qua opzet.

De conferentie zal bij uitstek gelegenheid bieden om ideeën uit te wisselen, met elkaar te discussiëren over de haken en ogen bij implementatie van het nieuwe onderwijsstelsel en te brainstormen over oplossingen.

Noteer de data dus alvast in uw agenda!

Het gastcollege verheugt zich erop u te mogen verwelkomen in Groningen: “Er gaat niets boven Groningen”, een veel in de media gebruikte marketingkreet om de stad en provincie Groningen meer in de markt te zetten.

In maart 2007 gaat er voor de BVE-sector en de vmbo-instellingen inderdaad niets boven Groningen. De tweejaarlijkse managementconferentie wordt dan in Martiniplaza in Groningen gehouden. Ik nodig iedere direct betrokkene in en buiten de genoemde onderwijssectoren van harte uit kennis te maken met een interessante stad, een typische onderwijsstad met een lange traditie van een brede studentenpopulatie. Dit weerspiegelt zich in een rijk sociaal en cultureel leven in de roemruchte binnenstad. Vanzelfsprekend laten wij, het Noorderpoortcollege in de rol van gastcollege, u daar uitgebreid mee kennis maken.

Er gaat niets boven het beroepsonderwijs!

Drs. Rob Schuur
Voorzitter College van Bestuur Noorderpoortcollege
Zie ook: Externe link

Een reactie plaatsen

<< Startpagina